Goeie Tukkers brengen Blijde Boodschap in Hummelo

Door omstandigheden kan de voorstelling ‘Goeie Tukkers – De Blijde Boodschap’, die gepland stond op 2 september in Dorpshuis de Ruimte/Dorpskerk in Hummelo, niet doorgaan.
Een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk. Reeds gekochte kaartjes blijven gewoon geldig!

Lees verder ...