Renovatie wegen en openbaar groen

De komende 2 jaar worden de wegen en het groen in Voor-Drempt gerenoveerd. In goed overleg met de Dorpsraad Drempt gaat de Gemeente Bronckhorst onder andere het groen anders inrichten, wegen vernieuwen, het regenwater anders afvoeren en de parkeerplekken uitbreiden. Eind vorig jaar is er een begin gemaakt met het repareren van het asfalt op verschillende plekken.

Inmiddels zijn de groenwerkzaamheden gestart in het dorp en in park de Braamberg. De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit het verwijderen en snoeien van bomen en struiken. Aansluitend wordt het nieuwe groen aangelegd. Het eindbeeld zal veel ruimer van opzet worden, meer zichtlijnen naar de directe omgeving. Het park krijgt kenmerken van een Engels landschapspark. Dit is een natuurlijke stijl met bomen, hagen, gazons en bloemvakken. De groenvakken worden omgevormd naar gazon of opnieuw ingeplant met heesters.

Renovatie in goed overleg met Dorpsraad Drempt

Inhetgroen BV uit Baak heeft opdracht gekregen van de Gemeente Bronckhorst om deze werkzaamheden te gaan uitvoeren. Tevens zal de firma Mensink in onderaanneming worden ingezet voor de grove machinale handelingen.

De straat- en rioleringswerkzaamheden starten begin maart. Er wordt begonnen in de Binnenweg, Kerkstraat en Braambergseweg, daarna volgen de Gildeweg en De Marke.

Globale Planning werkzaamheden

  • januari – maart 2018 > Groenwerkzaamheden park de Braamberg
  • januari – juni 2018 > Groenwerkzaamheden in het dorp/straten
  • maart – juni 2018 > Riolering en straatwerk Binnenweg/Kerkstraat/Braambergseweg
  • augustus 2018 > Parkeerplaats Dreef
  • september – oktober 2018 > Groenwerkzaamheden bovenstaande wegen
  • maart – juli 2019 > Riolering en straatwerk Gildeweg en de Marke
  • september 2019 > Groenwerkzaamheden Gildeweg en de Marke.

Bewoners en belangstellenden worden via verschillende kanalen op de hoogte gehouden. Onder meer op de website van de gemeente Bronckhorst lees je meer over de totaalaanpak van de reconstructie Voor-Drempt.

 

Deze pagina delen met je vrienden ...