Natuurontwikkelings­project aan de Tellingstraat

Natuurmonumenten wil dit najaar in haar gebied het Hekenbroek aan de Tellingstraat in Achter-Drempt aan de slag voor meer biodiversiteit. Dit natuurontwikkelingsproject valt onder het Gelders Natuur Netwerk en wordt daarmee door provincie Gelderland financieel ondersteund.

Het Hekenbroek is een bijzonder afwisselend en waardevol bosgebied met een schil van extensief gebruikte akkers en graslanden. In samenwerking met lokale pachters wil Natuurmonumenten hier een impuls geven aan de biodiversiteit en het historische landschap. 

Op een tweetal plaatsen worden kruiden- en faunarijke graanakkers gerealiseerd, op historische plekken waar deze in het verleden ook hebben gelegen. Vogelsoorten als geelgors en plantensoorten als klaproos en korenbloem profiteren hier van. Langs de Rode Beek ontstaat meer ruimte voor kruidenrijke hooilanden. Voor een goede uitgangspositie wordt de (met fosfaat) verrijkte bovenlaag van een aantal percelen afgegraven. 

Naast een nieuwe hoogstamboomgaard aan de Tellingstraat zal er komende winterperiode een nieuw bosperceel van 1,7 hectare worden aangeplant aan de zuidrand van het Hekenbroek. Op een historische boslocatie (tot 1940 stond hier bos) verrijst een haagbeuken-essenbos. Natuurmonumenteb verwacht hier – net als op de rest van het Hekenbroek – een bijzondere ondergroei met bosanemonen en boshyacinten. 

Voor informatie over de aanvraag vergunning voor het uitvoeren van een natuurontwikkelingsproject aan de Tellingstraat in Drempt kunt terecht bij de gemeente Bronckhorst.

• bron: www.natuurmonumenten.nl
• foto: Wikimedia

Deze pagina delen met je vrienden ...