Naaiatelier Kieskleurig en DoesWatt opnieuw in pop-upwinkel

Op zaterdag 27 mei zullen Naaiatelier Kieskleurig en Energie Coöperatie DoesWatt samen weer een pop-upwinkel beheren aan de Meipoortstraat 2 (hoek Ooipoortstraat) in het centrum van Doesburg tussen 10:00 en 17:00 uur. Begin mei deden zij dat ook al en dat bleek een groot succes. Naar aanleiding van veel aanvragen is besloten dit nog eens te herhalen. Beide niet-commerciële organisaties hebben dan de mogelijkheid om publiciteit te maken voor de uitgangspunten waar ze voor staan: duurzaam en energiezuinig leven.

Wat is een pop-upwinkel?
Een pop-upwinkel (of: pop-up store) is een tijdelijke winkel die voor een korte periode is gevestigd in een leegstaand winkelpand

Naaiatelier Kieskleurig heeft inmiddels al diverse vestigingen in de regio waar men op bepaalde dagdelen onder begeleiding van vrijwilligers nieuwe kleding kan leren naaien, maar ook waar mogelijkheden zijn om kleding te repareren. De doelgroep is vooral anderstaligen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Het is een aangename en laagdrempelige manier om nieuwe contacten aan te gaan en iets nieuws te leren zonder veel energie en materiaal te gebruiken. Alle stoffen en naaimachines zijn tweedehands. Bovendien zijn de lessen gratis. Gedurende de openingstijden van de pop-upwinkel kunnen mensen er terecht voor informatie, maar er zijn ook stoffen, fournituren en producten te koop die door de mensen van het naaiatelier zijn gemaakt.

Energie Coöperatie DoesWatt geeft acte de présence en bent u geïnteresseerd in een goed advies op het gebied van energie opwekken, energie besparen of duurzaamheidstips dan ben u van harte welkom. Energie Coöperatie DoesWatt geeft handen en voeten aan de wens van Doesburgers om stappen te zetten naar een energieneutraal Doesburg. Het doel is dat er in Doesburg in de nabije toekomst op een verantwoorde en milieubewuste manier er net zoveel energie opgewekt wordt als er gebruikt wordt. Thema’s die centraal staan zijn: begrip en draagvlak creëren voor de energietransitie, mensen laten inzien dat anders omgaan met energie loont en je geld kan besparen zodat het ook nog leuk wordt, projecten opzetten waarbij lokale energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen zoals zon, wind en water. DoesWatt wil inspireren, motiveren en helpen waar het nodig is.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.mooiduurzaamdoesburg.nl en op www.doeswatt.nl.

• omslagafbeelding: Wikipedia

Deze pagina delen met je vrienden ...