Eén muziekvereniging voor Drempt, Hummelo en Keppel

De leden van muziekverenigingen Olden Keppel Drempt e.o. en De Eendracht Hummelo hebben de besturen van beide verenigingen op een extra ingelaste ledenvergadering op maandag 16 januari 2017 opdracht gegeven verdere verkenningen te doen naar een verregaande samenwerking tussen de verenigingen.

Er is veel te doen over vergrijzing en het wegtrekken van jongeren uit dorpen in het algemeen en in de Achterhoek in het bijzonder. Ook in de dorpen van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel is dit te merken en dat raakt ook beide verenigingen. Een steeds kleiner wordende groep mensen moeten steeds meer inspanningen leveren om met een representatief aantal mensen muziek te kunnen blijven maken. Ook wordt het steeds lastiger om financieel gezond te blijven als contributies, subsidies en donaties afnemen.

Sinds 2006 is een intensieve samenwerking of fusie een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens het regulier overleg tussen de besturen van beide verenigingen. Afgelopen najaar is er opnieuw uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Beide besturen zien bedreigingen als ze op de huidige weg verder gaan, maar ook volop kansen. Het streven is om een gezamenlijke visie uit te werken binnen één muziekvereniging voor Drempt, Hummelo en Keppel.

Deze pagina delen met je vrienden ...