Laat uw mening horen over zonneparken en windmolens in Doesburg

bij de grens met Drempt!

De Gemeente Doesburg heeft Dorpsraad Drempt een lijst met vragen toegestuurd. De antwoorden hierop wil zij gebruiken voor haar afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’. De Dorpsraad kan hier niet op antwoorden zonder een gevoel te hebben bij wat er leeft bij de inwoners van Drempt en hoe zij tegen de plannen van Doesburg aankijken. Daarom een enquête met de belangrijkste vragen. Laat Dorpsraad Drempt weten hoe u erover denkt, zodat de dorpsraad de mening van de Dremptse bevolking kan overbrengen.

Zoals reeds eerder gemeld is Doesburg bezig een afwegingskader op te stellen voor het grootschalig opwekken van energie middels zonneparken en windmolens. Dorpsraad Drempt wordt hiervan op de hoogte gehouden, maar vindt ook dat de gemeente Doesburg de verantwoordelijkheid heeft om de inwoners van Drempt te informeren. Nu de coronaregels langzaam losgelaten worden, verwacht de dorpsraad dat dit op korte termijn door de gemeente Doesburg opgepakt gaat worden met een fysieke bijeenkomst.

logo Dorpsraad Drempt

Vanuit Doesburg zijn o.a. de volgende vragen voorgelegd waarvan de Dorpsraad graag wil weten hoe u hierover denkt. Inzake de zoekgebieden voor wind lijken de locaties 1, 2 en 3* (zie afbeelding onderaan) hiervoor het meest in aanmerking te komen.

 1. Zonneparken:
  Gaat uw voorkeur uit naar een beperkt aantal grotere zonneparken of meerdere kleine parken?
   
 2. Zonneparken:
  Heeft u suggesties hoe deze parken ingericht kunnen worden of extra functionaliteit kunnen krijgen?
   
 3. Windturbines:
  Gaat uw voorkeur uit naar meerdere kleine molens met een tiphoogte** van 150 meter of slechts enkele met een tiphoogte van 240 meter?
   
 4. Afwegingskader:
  Hoe wilt u op de hoogte worden gehouden van de plannen?
   
 5. Afwegingskader:
  Heeft u suggesties of toevoegingen?

U kunt reageren op één of meerdere vragen door een mail te sturen naar Dorpsraad Drempt. De dorpsraad ziet uw input met belangstelling tegemoet.

open uw eigen e-mailprogramma
en stuur uw reactie naar
dorpsraaddrempt@gmail.com

maak gebruik van
het contactformulier
om uw reactie te sturen

*)

Locatie 1: op de hoek Hoefkensestraat en Nieuwe Eekstraat (‘Luursche Laak’)

Locatie 2: tussen Hoefkensestraat, Koeweg en Hettenstraat

Locatie 3: achter de voetbalvelden HC ’03, parallel aan de Hulsevoortseweg

**)

Tiphoogte is de afstand van maaiveld tot de punt van een turbineblad, dat verticaal omhoog staat

Deze pagina delen met je vrienden ...