Gerard van Heusden ontvangt lintje van burgemeester

Burgemeester Marianne Besselink reikte woensdag 26 april tijdens een feestelijke happening in de St. Willibrorduskerk in Vierakker welverdiende lintjes uit aan bijzondere Bronckhorsters. De heer Gerard van Heusden (84 jaar) uit Drempt kreeg ook een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerard van Heusden

Gerard was voorzitter van het CDA Hummelo en Keppel en initiatiefnemer van de stichting die wandelpaden in Hummelo en Keppel ontwikkelt en beheert. Ook is hij mede-oprichter en bestuurslid van het eerste uur van de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst. Hij leverde een grote bijdrage aan het verder activeren van het welzijnswerk (o.a. schuldhulpmaatje en zorgloketten) en spande zich jarenlang in voor het welzijn van oudere en kwetsbare inwoners van Bronckhorst.

Orde van Oranje-Nassau

De Orde van Oranje-Nassau is een Nederlandse ridderorde. Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving. Van verdiensten is sprake indien iemand zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, of wanneer iemand één of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Het gaat bijvoorbeeld om maatschappelijk en cultureel vrijwilligerswerk. Het gaat dan niet alleen om bestuurders, maar ook om mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving.

De andere dames en heren uit Bronckhorst die koninklijk werden onderscheiden,
zijn te zien op de website van de gemeente Bronckhorst.

Deze pagina delen met je vrienden ...