Gemeente steunt opstart peuteropvang

De gemeente Bronckhorst staat garant voor het opstarten van een peutergroep in Drempt aankomend schooljaar. Stichting SpelenderWijs gaat de peuteropvang verzorgen in het gebouw van basisschool De Klimtoren.

Taal- en ontwikkelachterstand

Sinds het verdwijnen van de peuteropvang in Drempt gaan minder kinderen in de omgeving naar de voorschoolse opvang. Vooral kinderen met een taal- en ontwikkelingsachterstand missen deze opvang. Basisschool de Klimtoren merkt dat sommige kinderen hierdoor minder goed aansluiten op het basisonderwijs. Stichting SpelenderWijs vindt dat peuteropvang daarom onmisbaar is.

Uitzondering op subsidieregel

De stichting denkt dat rendabele exploitatie op termijn mogelijk is, maar heeft wel ondersteuning nodig om op te starten. Subsidie kan echter alleen verstrekt worden op basis van daadwerkelijke aantal peuters. Deze peuterplaatsen zijn er momenteel nog niet, maar de verwachting is dat minimaal vier en mogelijk veel meer peuters hiervan gebruik gaan maken. Daarom vraagt de stichting nu om een garantstelling van subsidie voor acht peuters. Het bedrag van maximaal € 46.080, dat daarvoor nodig is, betaalt de gemeente uit het budget Achterstandenbeleid onderwijs van het Rijk.

Peuterspeelgroepen

Stichting SpelenderWijs heeft al Peuterspeelgroepen op verschillende IJsselgraafscholen. De pedagogisch medewerksters van deze groepen zijn onderdeel van het team van de basisschool. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke cultuur, waarbij pedagogische en didactische aanpak op elkaar afgestemd zijn. Hierbij is veel aandacht voor een doorgaande leerlijn voor de kinderen, wat de overgang van de Peuterspeelgroep naar groep 1 van de basisschool makkelijker maakt.

De volgende scholen hebben een Peuterspeelgroep van SpelenderWijs:

  • OBS De Woordhof in Hummelo (PSG De Woordhof)
  • OBS De Horizon in Doesburg (PSG Kom pas kijken)
  • ODBS De Wetelaar in Doesburg (PSG Hummelhuus)
  • OBS Jan Lighthart in Zelhem (PSG Eigen-Wijs)
  • OBS Hagen in Doetinchem (PSG Klein Hagen)
  • Basisschool Het Noorderlicht in Doetinchem (PSG Het Noorderlicht)

 

logo stichting SpelenderWijs

Naast Peuterspeelgroepen biedt SpelenderWijs ook buitenschoolse opvang (BSO). Voor meer informatie over SpelenderWijs kunt u terecht op hun website.

 

Deze pagina delen met je vrienden ...