Dominee Kristensen overleden

Ds. B. Kristensen, oud-dominee van de hervormde geloofsgemeenschap in Drempt, is 6 juli op 99-jarige leeftijd overleden. Kristensen was predikant in de NH kerk (St. Joriskerk) in de jaren 1958 tot 1965. Dit was de periode waarin de kerk net was gerestaureerd, maar nog moest worden ingericht. Hij was betrokken bij de wandkleden, eerste restauratierit en de landelijke aandacht voor de kerk van Voor-Drempt.

Van Noorwegen naar Nederland

Zijn vader William Brede Kristensen, geboren in Noorwegen, verwierf in 1913 de Nederlandse nationaliteit. Hij was dan al jarenlang professor (geschiedenis en fenomenologie van de godsdienst) in Leiden. Hij huwde in 1916 in Amsterdam met Jacoba Heldring. Uit dit (tweede) huwelijk werden drie kinderen geboren: Ingmar, bioloog (1918-1996), Gunhild, beeldend kunstenares (1919-2002) en Bjarne dus.

Hervormd predikant

Bjarne Kristensen werd geboren op 2 juli 1921 in Leiden. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats en werd in 1951 hervormd predikant in Blija. Daarna stond hij in Stolwijk (1956), Drempt (1958) en Garmerwolde-Thesinge (1965). In 1969 ging hij binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) formeel met emeritaat, toen hij was benoemd als studentendecaan van de Rijksuniversiteit in Groningen. Ds. Kristensen was onder meer medeoprichter en de eerste voorzitter van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Wandkleden van Noorse wol met Noorse knooptechniek

Na de grondige restauratie van de kerk in Voor-Drempt in de vijftiger, begin zestiger jaren was de akoestiek abominabel slecht geworden. De toenmalige dominee Kristensen riep de hulp van zijn zus in. Kunstenares Gunhild Kristensen zorgde ervoor dat samen met ongeveer 120 inwoners van het dorp tien wandtapijten van 2 bij 3 meter werden gemaakt. De tapijten werden geknoopt volgens de Noorse Rya techniek met speciale Noorse wol. Dit feit haalde in 1964 de landelijke pers en was zelfs op TV te zien. Jarenlang werden vervolgens excursies georganiseerd om deze unieke wandkleden te bezichtigen.

Restauratiefonds

Bij de intrede van Krinstensen bestond er al een restauratiefonds. Op allerlei manieren probeerde men geld in te zamelen om de restauratie te kunnen bekostigen, bijv. met oliebollenacties. In de kerkenraad werd het idee geopperd om een restauratierit te organiseren. Met de hele organisatie had de dominee weinig te maken, maar hij regelde wel gratis cadeaus en een wisselbeker. Het kan wel gezegd worden dat de rit zowel sportief als financieel decennia lang een knalsucces was.

Herdenking 50 jaar wandkleden

In 2014 werd er een heel weekend, met een bijzondere expositie rond de wandkleden, herdacht dat dit precies 50 jaar geleden was. Die expositie werd geopend door de toen 93-jarige Ds. Kristensen. Dit deed hij samen met Neeltje Huisman-Garretsen, die destijds als kind oma hielp met het knopen van een tapijt.

Uitvaart in besloten kring

De in Leiden geboren Bjarne Kristensen is 6 juli 2020 in Arnhem overleden. De begrafenis (in coronavirus periode) vond plaats op 13 juli 2020 in kleine kring.

 

overlijdensbericht Bjarne Kristensen
(afb.: Mensenlinq)

Bronvermelding:

  • Reformatorisch Dagblad (www.rd.nl/kerk-religie/ds-kristensen-pkn-overleden-1.1679919)
  • Omroep Gelderland
  • Humanitarisme Nederland (www.humanitarisme.nl/personen/index.php?m=family&id=I5875)
  • Mensenlinq
  • Regiobode
  • Herinneringen aan de restauratie van de oude kerk in Drempt – B. Kristensen, predikant te Drempt 1958-1965 (1993)

 

Deze pagina delen met je vrienden ...