Boomfeestdag in park De Braamberg op 14 maart

De Nationale Boomfeestdag vindt ieder jaar plaats op de derde woensdag van maart. Door de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart vindt het boomplantfestijn dit jaar plaats op woensdag 14 maart. Het thema luidt ‘Maak ’t buiten beter!’ De belangstelling voor dit jaarlijkse gebeuren groeit weer. Ook de leerlingen uit Groep 7 en 8 van Basisschool De Klimtoren doen dit jaar mee! De leerlingen gaan samen met burgemeester Marianne Besselink beginnen aan de opknapbeurt van het parkje De Braamberg bij de Rijksweg.

Het wordt voor veel gemeenten een spannende periode: worden de Klimaatdoelen 2020 gehaald? Naar verwachting staan duurzaamheid en klimaat hoog in de verkiezingsprogramma’s. Gemeenten realiseren zich vaak onvoldoende dat de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van deze gemeentelijke klimaatdoelen. Kijk er de Klimaatakkoorden van Parijs en Rotterdam maar op na! En als de aanplant van bomen en bossen wordt gedaan met kinderen, werkt het twee kanten op:

  • kinderen helpen de gemeente bij het halen van haar Klimaatdoelen en
  • de gemeente leert kinderen de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien.

Staatsbosbeheer – de moeder van Boomfeestdag – speelt een grote rol in Operatie Boomfeestdag: ze roept de hulp in van kinderen om in maart in al haar boswachterijen bomen te planten. Na andere boomziektes wordt nu, door het veranderende klimaat, ook de es bedreigd en wel door de essentaksterfte. Bossen verdwijnen op grote schaal.

Thema 2018: Maak ’t buiten beter!

Kinderen zijn graag buiten. Maar…..hoe lang kan dit nog met deze klimaatproblematiek? Het wordt nu echt tijd om wat te doen! ‘Operatie Boomfeestdag; maak ’t buiten beter!’ roept gemeenten op om op Boomfeestdag dit jaar zoveel mogelijk bomen te planten in buurten, wijken en in het buitengebied met kinderen uit groep 7 en 8.

Provinciale Staten van Gelderland hebben begin februari afgesproken meer werk te gaan maken van het vergroenen van schoolpleinen.

Het Boomfeestdagcomité Bronckhorst bestaat uit Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurorganisatie ’t Onderholt en de lokale hoveniers Inhetgroen, Piek Zweverink en Velhorst Groot Groen.

 

Deze pagina delen met je vrienden ...