Anne Schaart is benoemd als nieuw bestuurslid van de Dorpsraad Drempt

- n i e u w s f l i t s -

Anne Schaart woont aan de Kerkstraat en volgt Annemarie Brouwer op die, na 6 jaren als gewaardeerd bestuurslid, tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is afgetreden.

Anne wil, vanuit haar achtergrond als architect en stedenbouwkundige en met ervaring in de monumentenzorg, samen met de inwoners haar steentje bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling van Drempt. Het maakt haar heel blij dat zij met name is gevraagd voor het opstellen en uitwerken van het nieuwe dorpsplan.

 

Voor het opstellen en uitwerken van het nieuwe dorpsplan is de Dorpsraad nog op zoek naar meer betrokken inwoners. Als ook jij geïnteresseerd bent in de toekomstige ontwikkeling van Drempt en een bijdrage wil leveren, neem dan contact met ons op!

Deze pagina delen met je vrienden ...