Voetbalvereniging HC’03

 

Voetbalvereniging HC’03 is ontstaan uit een fusie tussen Voetbalvereniging Hummelo en Keppel (H en K) en Sportvereniging Drempt Vooruit in 2003. Beide clubs gingen verder onder de naam Hessencombinatie 2003, afgekort HC’03. Het mooie landelijk gelegen sportcomplex ’t Doornslag in Achter-Drempt fungeert vanaf die tijd als het complex van de senioren, dames en jeugdafdeling.

 

MFA 't Doornslag Achter-Drempt

’t Doornslag

HC’03 kan beschikken over een uitstekende multifunctionele accommodatie. HC’03 is de grootste gebruiker van ’t Hessenhuus voor samenkomst voor en na de wedstrijd of training, maar ook voor vergaderingen of diverse verenigingsactiviteiten. Het beheer en onderhoud van de velden, omheiningen, struiken, paden etc. kunnen in stand gehouden worden door de inzet van diverse vrijwilligers, sponsors en de ondersteuning van de Stichting MFA ’t Doornslag. De multifunctionele accommodatie is voor buitenstaanders lastig te vinden, maar wie er geweest is spreekt van nostalgie. Een pad tussen de kerk en het kerkhof voert u langs een weiland naar het complex.

HC’03 beschikt over 3 wedstrijdvelden , 2 trainingsvelden en een gravelveld met verlichting waar in de winter vaak gebruik van wordt gemaakt. Het trainingsveld en een wedstrijdveld hebben de beschikking over goede verlichting voor de trainingen en voor eventuele avondwedstrijden. Het hoofdveld is voorzien van een tribune en houten bankjes langs het veld om het de toeschouwers zo comfortabel mogelijk te maken. De kleedkamer accommodatie is in 2011 gerealiseerd.

Het gebouw bestaat uit 10 kleedkamers, een kleedkamer voor de scheidsrechters, ontvangstruimte voor het wedstrijdsecretariaat die tevens kan dienen als vergaderruimte, materiaalruimte en uiteraard heeft de medische staf van de vereniging de beschikking over een eigen moderne verzorgingsruimte.

logo-voetbalclub-hc03Verschillende vormen lidmaatschap

Actieve leden zijn leden (senioren, jeugd en dames) die in competitieverband voetballen en 1 à 2 keer per week trainen.

De leden bestaan uit verschillende leeftijdsgroepen:

  • Pupillen, zijn leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
  • Junioren, zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  • Senioren, zijn leden van achttien jaar en ouder. Bij senioren wordt onderscheid gemaakt in veldvoetbal en zaalvoetbal. Al deze leden zijn conform de statuten aangemeld bij de KNVB.

Naast de verschillende jeugdteams zijn er de ‘Bikkeltjes’. ‘Bikkeltjes’ zijn kinderen tot zes jaar die nog niet bij de pupillen voetballen. Ze spelen nog geen wedstrijden maar worden in staat gesteld op zaterdagmorgen in groepsverband te trainen. Zij zijn lid van de vereniging, geen lid van de KNVB.
Recreatieve leden zijn leden die niet in competitieverband voetballen maar wel in groepsverband trainen.
Ondersteunende leden zijn leden die niet actief voetballen of trainen. Zij hebben wel alle rechten van de leden en zijn ook lid van de KNVB.

Magazine De Hessencombinatie

de-hessencombinatie-22-2016Sinds eind 2010 brengt HC’03 vier keer per jaar een gratis tijdschrift uit welke huis-aan-huis verspreid wordt in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. De dorpen Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik en Hummelo vormen ook na de gemeentelijke herindeling nog steeds een eenheid. Een eenheid die bij wijze van spreken dagelijks wordt beleefd en door velen ook wordt gepraktiseerd. HC’03 verbindt met de voetbalvereniging een groot deel van onze gemeenschap met elkaar. Met het complex in Achter-Drempt manifesteert HC’03 zich nadrukkelijk als bindend element in onze gemeenschap. Om maar eens wat te noemen: de sportkantine in Achter-Drempt heeft ook de functie van dorpshuis gekregen, waar gekaart kan worden en meer activiteiten. Ook het magazine, De Hessencombinatie, is een uitvloeisel van de rol die HC’03 in onze plattelandsgemeenschap wil spelen. Dit tijdschrift gaat over veel meer dan voetbal. Het is niet het vroegere verenigingsblad, maar een magazine over mensen en ontwikkelingen in ons gezamenlijk woongebied. Wie De Hessencombinatie leest komt boeiende dingen te weten over medebewoners en over markante punten in ons gebied. Met dit magazine wil HC’03 zijn bindende rol vergroten. Maar het gaat ook om geld. De overheid trekt zich terug en verenigingen worden geacht financieel op eigen benen te staan. De Hessencombinatie levert per saldo de club geld op, dankzij de adverteerders. Het zijn veelal plaatselijke bedrijven en ondernemers die in De Hessencombinatie een platform vinden om met hun doelgroep te communiceren.

Contactgegevens

Sportpark ’t Doornslag, Zomerweg 19a, 6996 DD Drempt
T: 0313 – 47 40 55 (clubhuis ’t Hessenhuus)

 

Secretariaat HC’03
Annemieke Bloemers, Kerkstraat 15, 6996 AE Drempt
T: 06 – 25 58 19 69

E: hc-03@hc-03.nl

website: www.hc-03.nl

Deze pagina delen met je vrienden ...