EHBO-vereniging Drempt

ehbo-vereniging-drempt

De vrijwillige eerste hulp komt uit Engeland. De arts John Furley richtte in 1877 een organisatie op om mensen op te leiden voor een EHBO-diploma. In 1893 was het in ons land ook zover en werd de Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken opgericht.

In 1906 werd Zeeland getroffen door een watersnood. Een jaar later leed het schip de Berlin schipbreuk bij Hoek van Holland. De hulpverlening bij deze rampen verliep niet goed. Prins Hendrik, echtgenoot van Koningin Wilhelmina, wilde dat de hulpverlening verbeterde door meer samenwerking tussen EHBO verenigingen en door uniforme cursussen. In 1909 werd Het Oranje Kruis opgericht, in 1951 kwam het diploma EHBO.

In de vorige eeuw was het patroon, dat organisaties werden opgericht naar geloofsrichting of maatschappelijke oriëntatie (verzuiling). Zo ontstond in 1949 de Katholieke Nationale Bond voor EHBO. Jaren geleden besloten de leden om verder te gaan onder de huidige naam: Nationale Bond EHBO.

websitewww.ehbonationalebond.nl

Om hun diploma te verlengen volgen alle leden iedere winter een aantal herhalingslessen die al jaren in het clubhuis van de voetbalvereniging (‘t Hessenhuus) worden gegeven.

CONTACT

Secretariaat EHBO-vereniging Drempt

Postadres

Miranda Wakelkamp
adres
volgt z.s.m.

(Miranda heeft  het secretariaat per 1 januari 2020 overgenomen van Ilse Luimes-Schierboom)

Telefoon
volgt z.s.m.
E-mail

ehbodrempt@gmail.com

(let op: dit is nieuw e-mailadres per 1 januari 2020)

Deze pagina delen met je vrienden ...