Juf Esther neemt afscheid van De Klimtoren

Met een receptie nam juf Esther dinsdagmiddag 4 juli na 37 jaar onderwijs afscheid van Drempt. Esther Hebing-Kamperman werkte maar liefst 32 jaar in Drempt. Begonnen op de Willibrordusschool in Achter-Drempt en na de fusie met de Gildeschool overgestapt naar de nieuwe basisschool De Klimtoren in Voor-Drempt.

Lees verder ...

Opnieuw goud voor Iris Jaspers

Tijdens het Nederlands Kampioenschap van de Dutch Pole and Aerial Sports Federation behaalde Iris Jaspers uit Drempt opnieuw goud voor Artistic Aerial Hoop Junioren. Drie jaar achtereen wist Iris haar titel te behouden; een echte topprestatie!

Lees verder ...

Gemeente koopt terrein Gouden Paleis in Achter-Drempt

Begin 2022 legde een grote brand partycentrum het Gouden Paleis in Achter-Drempt in de as. Sindsdien ligt het terrein braak. Het partycentrum bood plaats aan feesten die met de nodige geluids- en parkeeroverlast gepaard gingen. Daarmee paste het partycentrum eigenlijk niet meer in het kleine dorp met 311 inwoners. Door de brand ontstond de aanleiding in gesprek te gaan met de eigenaren om de locatie aan te kopen en herbouw van het partycentrum te voorkomen. Belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp en om nieuwe overlast te voorkomen. De gemeenteraad stelde op 29 juni het daarvoor benodigde krediet van € 800.000,- beschikbaar.

Lees verder ...

Woningbouw in Achter-Drempt komt een stap dichterbij

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 6 juni jl. besloten medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan die nodig is voor het kunnen bouwen van 32 woningen in Achter-Drempt. Het gaat om het terrein tussen de Zomerweg en het sportpark van voetbalvereniging HC’03.

Lees verder ...

Wat zegt de koe?

Met het mooie weer spelen de peuters van Peuterspeelgroep de Klimtoren veel buiten. En wat gezellig is dat met koeien in de achtertuin. De peuters krijgen ongemerkt een lesje op het peuterplein. Wat zegt de koe? Deze fantastische foto van pedagogisch medewerker Deborah Pothof laat ons even meegenieten.

Lees verder ...

Dansen in het dorpshuis met orkest Jersey

Zaterdag 8 juli 2023 is er weer een stijldansavond in het Dorpshuis in Voor-Drempt met orkest Jersey. Naar aanleiding van het grote succes van de ‘reünie’ eerder dit jaar kunnen de dansliefhebbers nogmaals een gezellig avondje stijldansen op livemuziek.

Lees verder ...