Kerkje Laag-Keppel genomineerd voor Erfgoed Duurzaamheidsprijs

’t Kerkje in Laag-Keppel werd vier jaar geleden volledig gerestaureerd en verduurzaamd. Dit gemeentelijke monument aan de Hummeloseweg 2 is nu genomineerd voor de Erfgoed Duurzaamheidsprijs. Tot 24 september kan er worden gestemd via de website monumenten.nl.

Lees verder ...

Goeie Tukkers brengen Blijde Boodschap in Hummelo

Door omstandigheden kan de voorstelling ‘Goeie Tukkers – De Blijde Boodschap’, die gepland stond op 2 september in Dorpshuis de Ruimte/Dorpskerk in Hummelo, niet doorgaan.
Een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk. Reeds gekochte kaartjes blijven gewoon geldig!

Lees verder ...

Participatieraad gemeente Bronckhorst

Is het u bekend dat de gemeente Bronckhorst al meer dan tien jaar een onafhankelijke Participatieraad heeft?

Lees verder ...

Laatste zeven woningen uit reeks van 37 door Sité opgeleverd

De nieuwe bewoners van de Ds. de Graaffweg in Drempt ontvingen 6 juli de sleutels van de recent gebouwde huurwoningen. Dit zijn de laatste zeven op te leveren nieuwbouw­woningen uit een reeks van 37. In opdracht van Sité Woondiensten startte Dura Vermeer in het voorjaar van 2021 met de sloop van bejaardenwoningen en nieuwbouw van levensloopbestendige woningen in Voor-Drempt.

Lees verder ...

Rabobank reikt cheque uit aan ’t Hessenhuus

Multifunctionele accommodatie ’t Hessenhuus in Achter-Drempt biedt onderdak aan diverse verenigingen, fungeert als dorpshuis en als de kantine van voetbalvereniging HC’03. Voor het verder verduurzamen van de accommodatie had het bestuur van de stichting die ’t Hessenhuus beheert een bijdrage gevraagd aan het Coöperatiefonds van de Rabobank. En met succes, want onlangs ontving het bestuur het bericht dat er 5.000 euro wordt toegekend.

Lees verder ...

Juf Esther neemt afscheid van De Klimtoren

Met een receptie nam juf Esther dinsdagmiddag 4 juli na 37 jaar onderwijs afscheid van Drempt. Esther Hebing-Kamperman werkte maar liefst 32 jaar in Drempt. Begonnen op de Willibrordusschool in Achter-Drempt en na de fusie met de Gildeschool overgestapt naar de nieuwe basisschool De Klimtoren in Voor-Drempt.

Lees verder ...

Opnieuw goud voor Iris Jaspers

Tijdens het Nederlands Kampioenschap van de Dutch Pole and Aerial Sports Federation behaalde Iris Jaspers uit Drempt opnieuw goud voor Artistic Aerial Hoop Junioren. Drie jaar achtereen wist Iris haar titel te behouden; een echte topprestatie!

Lees verder ...

Gemeente koopt terrein Gouden Paleis in Achter-Drempt

Begin 2022 legde een grote brand partycentrum het Gouden Paleis in Achter-Drempt in de as. Sindsdien ligt het terrein braak. Het partycentrum bood plaats aan feesten die met de nodige geluids- en parkeeroverlast gepaard gingen. Daarmee paste het partycentrum eigenlijk niet meer in het kleine dorp met 311 inwoners. Door de brand ontstond de aanleiding in gesprek te gaan met de eigenaren om de locatie aan te kopen en herbouw van het partycentrum te voorkomen. Belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp en om nieuwe overlast te voorkomen. De gemeenteraad stelde op 29 juni het daarvoor benodigde krediet van € 800.000,- beschikbaar.

Lees verder ...