Muziekvereniging Olden Keppel

 

vaandel-muziekvereen-oldenkeppel-hoogkeppel“De vereniging heeft ten doel het beoefenen van instrumentale muziek en de daaraan verwante vormen van amateur-kunstbeoefening en wil dit bereiken door het houden van repetities, het geven van uitvoeringen en concerten en door het deelnemen aan concoursen en festivals” aldus de Statuten.

Deze doelstelling probeert de vereniging, opgericht op 22 september 1923, te bereiken door op ontspannen wijze wekelijks te musiceren en met regelmaat naar buiten te treden bij festiviteiten binnen de gemeente met haar fanfare, het blaasorkest of het dweilorkest. Plezier en prestatie in het zelf muziek maken gaan bij muziekvereniging Olden Keppel hand in hand.

Fanfare

Iedere maandagavond wordt er van 19.30 tot 21.30 uur gerepeteerd in het Dorpshuis in Voor-Drempt. De repetities zijn openbaar, dus als u eens wilt kijken hoe het er aan toe gaat, dan bent u van harte welkom. De fanfare werkt er steeds naar toe om een- of tweemaal per jaar een uitvoering te geven, waarvan één keer in de vorm van een zondagochtend-concert; de andere keer als Najaarsconcert. Verder treedt de fanfare in gezelschap van de drumband op bij de kermissen, jubilea, Koningsdag, afscheid of installatie van prominente figuren en openingen van bedrijven.

Slagwerkenensemble

De drumband is opgericht in 1981. Uit de drumband is het slagwerkensemble voortgekomen. De opleiding van de leerlingen wordt in eigen beheer gedaan. De slagwerkgroep zelf oefent op maandagavond in het Dorpshuis in Voor-Drempt van 19.00 uur tot 20.00 uur en repeteert op de eerste maandag van de maand ook met de fanfare om de gezamelijke marsen te spelen. De specifieke muziek van het slagwerkensemble wordt in onderling overleg uitgezocht. Naast het feit dat men de fanfare ondersteunt in de zaal en op straat heeft het ensemble ook een eigen podium-repertoire.

dirigent-olden-keppel-william-haverkampMuzikale leiding

William Haverkamp uit Angerlo dirigeert sinds mei 2011 de Fanfare van “Olden-Keppel”. Ook geeft hij leiding aan de AMV-cursus van “Olden-Keppel”, opgezet in samenwerking met de basisscholen en doet de opleidingen op blaasinstrumenten. William is lang werkzaam geweest als leerkracht aan de basisschool in Angerlo, heeft daarna aan school in Duiven gestaan en is sinds enige tijd met pensioen. Hij is een begeesterd muzikant en verenigingsman en kan op vrijwel alle blaasinstrumenten uit de voeten. William heeft met succes de opleiding HaFaBra gevolgd aan het Conservatorium en dit succesvol afgesloten. Velen uit de omgeving zullen William (en zijn vrouw) kennen, want beiden zijn zeer actief in het verenigingsleven. William is ook dirigent van het seniorenorkest “SaraBram” in Doetinchem en musiceert zelf nog bij de harmonie “Nieuw-Leven” in Angerlo.

Contactgegevens

secretaris: Henk Gosselink, tel. 0313 – 47 69 07

postadres: muziekvereniging Olden-Keppel, t.a.v. secretariaat, Kerkstraat 92, 6996 AJ Drempt

aanvraag voor optredens en serenades: Herma Schadewaldt (voorzitter), tel. 0313 – 47 63 36

website: www.oldenkeppel.nl

 

PERSBERICHT NOVEMBER 2017:

DREMPT / HUMMELO – Soms maken mooie dingen plaats voor nog mooiere dingen! Zo ook bij de muziekverenigingen De Eendracht uit Hummelo en Olden-Keppel uit Drempt. Ze gaan samen.

Er is veel te doen over vergrijzing en het wegtrekken van jongeren uit dorpen in het algemeen en in de Achterhoek in het bijzonder. Ook in de dorpen van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel is dit te merken. Een steeds kleiner wordende groep mensen moeten steeds meer inspanningen leveren om met een representatief aantal mensen muziek te kunnen blijven maken. Ook wordt het steeds lastiger om als vereniging financieel gezond te blijven als contributies, subsidies en donaties afnemen.

Sinds 2006 is een intensieve samenwerking of fusie een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens het regulier overleg tussen Muziekvereniging De Eendracht uit Hummelo en Muziekvereniging Olden-Keppel uit Drempt.
Beide besturen zien bedreigingen als ze op de huidige weg verder gaan, maar ook volop kansen. Na een verkennend onderzoek heeft een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van beide verenigingen, een fusiedocument opgesteld. Dit beschrijft hoe na een fusie de nieuwe vereniging eruit komt te zien, welk beleid zij zal volgen.
Onlangs is het fusiedocument door de leden van beide verenigingen bij stemming unaniem aangenomen. De fusie kon officieel in gang gezet worden en per 1 januari 2018 is de nieuwe vereniging een feit! De nieuwe vereniging zal verder gaan onder de naam Muziekvereniging Hummelo en Keppel. Deze naam symboliseert de herkomst van beide verenigingen.
De nieuwe vereniging zal een vertrouwd beeld blijven in de dorpskernen, maar er zullen zeker ook veranderingen plaatsvinden. Soms maken mooie dingen plaats voor nog mooiere dingen.

‘Nieuwsgierig naar deze nieuwe vereniging of heeft u altijd al eens muziek willen (leren) maken, dan bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij onze fanfare of (melodisch) slagwerkgroep. Jong of oud, leeftijd is niet van belang, enthousiasme en plezier staan bij ons voorop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Winkelhorst (swjwinkelhorst@gmail.com of 0653778959)’, laat het bestuur weten.

De Eendracht heeft op 4 november haar laatste concert gegeven, Olden-Keppel geeft haar laatste concert op zaterdagavond 25 november, vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis te Drempt. Wees welkom op dit allerlaatste concert van Olden-Keppel.

 

Deze pagina delen met je vrienden ...