Inloopbijeenkomst vrijwillige kavelruil

Binnenkort is er weer een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis. Dit keer wordt informatie verstrekt met betrekking tot het voornemen van vrijwillige openbare kavelruil langs de Oude IJssel te Drempt in de gemeenten Bronckhorst en Doesburg.

Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel organiseren een vrijwillige openbare kavelruil t.b.v. de realisatie van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het doel van deze kavelruil is te komen tot een aaneengesloten natuurgebied, de waterhuishouding aan te passen en de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren. Provincie en het Waterschap brengen circa 33 hectare in.

logo Provincie Gelderland

 

Deze gronden liggen binnen het GNN en worden door het waterschap grotendeels ingericht als nieuwe natuur en moeten daarna blijvend als natuur worden beheerd. Er ligt een schetsontwerp met ambitie en begrenzing. Geïnteresseerden voor deelname aan deze kavelruil dienen een meerwaarde in te brengen t.b.v. bovenstaande natuurrealisatie, de aanpassing van de waterhuishouding en/of verbetering van de recreatieve ontsluiting.

logo Waterschap Rijn en IJssel

Dinsdag 15 mei van 19:00 tot 21:00 uur is er een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis in Voor-Drempt. Hier kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen over de aanstaande kavelruil en toekomstige inrichting. Nadere informatie is te verkrijgen via de heer A. Holkenborg van het Waterschap op telefoonnummer 06 23 67 75 25 of via kavelruildrempt@wrij.nl.

Afhankelijk van de interesse en inbreng van ruilgrond wordt een afspraak gemaakt voor nader overleg. U kunt uw interesse melden tot en met 22 mei. Na deze datum kan er niet meer worden gereageerd.

 

• download hier de officiële bekendmaking 3958 d.d. 30 april 2018: Voornemen tot vrijwillige openbare kavelruil langs de Oude IJssel te Drempt in de gemeenten Bronckhorst en Doesburg

 

Deze pagina delen met je vrienden ...