Geen stempas ontvangen?

Door een ‘incident’ bij een eerdere bezorging leverde PostNL vorige week vertraagde post met een begeleidende brief bij een groot aantal bewoners van Drempt. Echter nu blijkt dat meerdere Dremptenaren nog steeds niet alle post hebben ontvangen. Velen missen nog steeds post dat op of rond 28 februari bezorgd had moeten worden, waaronder de stempassen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap. De klantenservice van PostNL doet een verzoek aan iedereen die nog poststukken mist hiervan telefonisch melding te maken.

Ik heb geen stempas, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen voor de verkiezing Provinciale Staten Gelderland en/of verkiezing algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, kunt u op 2 manieren een vervangende stempas aanvragen. Ook als uw stempas ernstig beschadigd is, kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Schriftelijk
Dit doet u door een verzoek voor een vervangende stempas in te vullen en te mailen via de website van de Gemeente Bronckhorst. U gaat naar deze pagina, download de formulieren onderaan de pagina en vult deze volledig in. Vervolgens deze papieren scannen of duidelijke foto’s hiervan maken en als bijlage(n) mailen. Dit is eenvoudig te doen via het contactformulier van de Gemeente Bronckhorst. U vindt een link naar het contactformulier onderdaan de website www.bronckhorst.nl. De aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 binnen zijn.

Mondeling
U kunt  tot uiterlijk 19 maart 2019, 12.00 uur, persoonlijk, met een identiteitsbewijs, aan de balie in het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen.

Waar kan ik melden dat ik nog niet alle post heb ontvangen?

Hebt u de stempassen en/of andere poststukken nog steeds niet ontvangen, dan wordt u verzocht hiervan telefonisch melding te maken bij PostNL. U kunt contact opnemen met de klantenservice van PostNL op telefoonnummer 088-2255555. Met zoveel mogelijk meldingen krijgt PostNL het beste overzicht van de betreffende straten/wijken. Hiermee kan zij het probleem beter onderzoeken. Mogelijk kunnen nog niet afgeleverde kaarten en brieven worden achterhaald. In ieder geval kan PostNL met uw melding haar diensten verbeteren. Vanzelfsprekend betreuren zij dit incident bijzonder en bieden hiervoor verontschuldigingen aan.

 

Deze pagina delen met je vrienden ...