Oogstdienst met Kinderkerk

zo 31okt2021

dankdag voor gewas en arbeid

locatie: St. Joriskerk

adres: Kerkstraat 1, 6996 AE Drempt

tijd: 10:00 uur

website:


Het thema van deze dienst is 'Delen van de Oogst'.

Net als andere jaren zullen er in de kerk producten staan. De kerkgangers nemen allemaal opbrengst van de oogst mee. De producten kunnen naar de kerk in Drempt gebracht worden op zaterdag 30 oktober tussen 10:00 en 12:00 uur.
Na de dienst worden de producten verkocht. De opbrengst is voor een diaconaal doel. U wordt gevraagd te betalen via een bankoverschrijving.
 
Voorgangers in de dienst zijn Ds. Karin Spelt en Toos Looman, voorganger bij de RK Willibrordparochie, locatie Doesburg. In de voorbereiding van de dienst hebben zij een aantal lokale agrarische bedrijven bezochten en met de boeren gesproken over de vraag: wat geeft je plezier en voldoening in je werk en waar maak je je zorgen over? Tijdens de dienst zal Nienke Putman-Regelink rondom deze thema’s wat vertellen.

Het is een dienst waarin de dankbaarheid voor de oogst van ons voedsel en ook de waardering naar de boeren die ons voedsel produceren centraal zal staan. Net als tijdens de avond van 26 oktober wordt aan hun verhaal aandacht gegeven.

 


 

In de commissie Ontmoeting en Inspiratie is er al jaren een vruchtbare samenwerking tussen de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel met de Protestantse Gemeente Hummelo, Protestantse Gemeente Angerlo Doesburg en de Remonstranten Doesburg. Een aantal andere kerken zijn aangesloten. De oecumenische partners, betrokken bij de online vieringen in Doesburg in de Martinikerk tijdens de coronatijd, zijn gevraagd om ook mee te doen. De geloofsgemeenschap van het Leger des Heils, de Ooipoortkerk en de RK parochie locatie Doesburg hebben hierop positief gereageerd.
 
Vanuit deze oecumenische samenwerking is het plan ontstaan om in het seizoen 2021/2022 een aantal activiteiten te organiseren rondom de zeven werken van barmhartigheid. Met als thema: ‘zeven wegen… een manier van leven’. De zeven werken van barmhartigheid vinden hun oorsprong in de bijbeltekst uit Mattëus 25: 37-40.
 
Op grond van deze tekst zijn de zeven werken van barmhartigheid gekozen:
Hongerigen voeden
Dorstigen laven
Naakten kleden
Vreemdelingen herbergen
Zieken bezoeken
Gevangenen bezoeken
Doden begraven
 
Met deze werken als uitgangspunt wordt elke maand in één van deze geloofsgemeenschappen een aantal activiteiten georganiseerd, waarbij uiteraard ook de leden van de andere geloofsgemeenschappen van harte welkom zijn. Zo wordt de samenwerking verdiept en hoopt men elkaar nog beter te leren kennen. Ook is het leuk elkaars gebouwen en gemeenschappen te bezoeken.
 
In de maand oktober organiseert de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel de eerste activiteiten rondom het thema: ‘de hongerigen voeden’. Een avond samen met de Protestantse gemeente Hummelo op dinsdag 26 oktober en de oogstdienst van zondag 31 oktober in samenwerking met de RK parochie in Doesburg.

 

( ga terug naar het evenementenoverzicht )

Deze pagina delen met je vrienden ...