Leden­vergadering CV de Blauwe Snep

vr 21apr2023

locatie: Dorpshuis Drempt

adres: Kerkstraat 89, 6996 AG Drempt

tijd: 20:30 uur

website:

organisator: C.V. de Blauwe Snep


Leden van De Blauwe Snep worden uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Behandeling notulen laatste ledenvergadering
  3. Financieel verslag door de penningmeester
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Jaarverslag van de secretaris
  6. Bestuursbezetting/-verkiezing
  7. Toelichting op het seizoen 2022/2023

 

 

 

 

( ga terug naar het evenementenoverzicht )

Deze pagina delen met je vrienden ...