De wereld achter ons voedsel

di 26okt2021

in gesprek met mensen uit de agrarische sector

locatie: Dorpshuis De Ruimte - Dorpskerk

adres: Dorpsstraat 22, 6999 AD Hummelo

tijd: 20:00 uur

organisator: PG Drempt en Oldenkeppel + PG Hummelo

 

Voedsel is onze eerste levensbehoefte. In de agrarische sector wordt hard gewerkt om goed voedsel te produceren.  In onze regio zijn veel mooie agrarische bedrijven. Als we door het land rijden zien we de koeien in de wei staan en gewassen op de akkers groeien. We genieten van het landschap en de boerderijen. Maar er is niet vaak gelegenheid om echt met boeren te spreken. Wat geeft hen plezier en voldoening in hun werk, wat houdt hen bezig, waarover maken ze zich zorgen, hoe kijken ze naar de toekomst?
 
Er gebeurt veel in de agrarische sector. De landbouw is vaak in het nieuws. Het woord transitie wordt gebruikt. Hoe kunnen we onze landbouw duurzamer maken? Er wordt gesproken over kringlooplandbouw, biodiversiteit, verbeteren van de bodemkwaliteit, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en stikstofuitstoot. Er wordt veel gevraagd van boeren. Investeringen kosten tijd en geld. Hoe zijn ze met deze dingen bezig en wat vinden zij belangrijk? Wat hebben ze nodig en hoe kunnen we hen ondersteunen?
 
Kerken in de regio Hummelo-Keppel-Drempt en Doesburg organiseren deze avond, omdat zij het belangrijk vinden het verhaal van de boeren zelf te horen. Een avond die bedoeld is voor een breed publiek.

Drie boeren vertellen een persoonlijk verhaal. Henk Jolink (melkveebedrijf in Drempt), Ben Minkhorst (akkerbouwbedrijf in Hummelo) en Peter Vels (biologisch-dynamisch melkveebedrijf in Hummelo).

Er is ook ruimte voor vragen en gesprek. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. Daarbij is er ruimte voor vragen en gesprek. Na afloop is er nog gelegenheid iets met elkaar te drinken en even met elkaar door te praten.


info en opgave: karin.spelt@gmail.com of 06-13554749

 

( ga terug naar het evenementenoverzicht )

Deze pagina delen met je vrienden ...