Algemene vergadering Schutterij

vr 04okt2019

jaarlijkse algemene vergadering van Schutterij St. Willibrordus

locatie: Dorpshuis

adres: Kerkstraat 89, 6996 AG Drempt

tijd: 20:00 uur

website:


Kermisvierders, wagenbouwers en alle andere mensen die de Dremptse kermis een warm hart toedragen worden van harte uitgenodigd om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Schutterij St. Willibrordus bij te wonen. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen van de Algemene Vergadering van 2018
  3. Kasverslag
  4. Bestuurswisseling (indien van toepassing)
  5. Evaluatie kermis 2018
  6. Nabetaling wagenbouwers
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Namens het bestuur,

Sigrid Bremer
Secretaris
secretariaat@dremptsekermis.nl

 

( ga terug naar het evenementenoverzicht )

Deze pagina delen met je vrienden ...