Algemene vergadering Schutterij

vr 08okt2021

jaarlijkse algemene vergadering van Schutterij St. Willibrordus

locatie: Dorpshuis Drempt

adres: Kerkstraat 89, 6996 AG Drempt

tijd: 20:00 uur

website:


Kermisvierders en alle andere mensen die de Dremptse kermis een warm hart toedragen worden van harte uitgenodigd om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Schutterij St. Willibrordus bij te wonen. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen van de Algemene Vergadering van 2019
  3. Kasverslag
  4. Bestuurswisseling
  5. Evaluatie kermis 2021
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Namens het bestuur,

Sigrid Bremer
Secretaris
secretariaat@dremptsekermis.nl

 

( ga terug naar het evenementenoverzicht )

Deze pagina delen met je vrienden ...