Een ontdekkingsreis door de geschiedenis van de Martinikerk

Manifestatie ‘van Knekel tot Klepel’ in de Grote Kerk in Doesburg op 1 juni a.s.

Op zaterdagmiddag 1 juni van 14:00 tot ca. 17:00 uur zal er in de Grote of Martinikerk in hartje Doesburg een manifestatie plaatsvinden met als thema ‘van Knekel tot Klepel’, een ontdekkingsreis door de geschiedenis van de Martinikerk. Er zal een lezing worden verzorgd door Paul le Blanc (kunsthistoricus), Frans Westra (historicus) en Frans Haagen (beiaardier van het Doesburgs carillon). Tevens is er voor een beperkte groep een mogelijkheid om de kerktoren te beklimmen en om zo aanwezig te zijn bij een live bespeling van het carillon. Iedereen die in de kerk blijft kan daar door middel van een livestreamverbinding de unieke beklimming van de kerktoren en het bespelen van het carillon meemaken en ervaren. Organist Wilbert Berendsen zal tussen de bedrijven door acte de présence geven met de bespeling van één van de kerkorgels. Tijdens de pauze en na afloop van de manifestatie heeft ook het Zilvermuseum haar deuren geopend.

Tijdens de lezing zal Paul le Blanc ingaan op de cultuurhistorische achtergrond van de mogelijk bij de beeldenstorm sterk beschadigde stenen schotel met het gepresenteerde hoofd van Johannes de Doper op een van de pilaren van de Martinikerk.

Frans Westra zal het onderwerp begraven in en om de Grote Kerk in 16e tot 19e eeuw behandelen.

Frans Haagen zal het thema de geschiedenis en de ontwikkeling en het gebruik van de beiaard in het algemeen – en van Doesburg in het bijzonder – uitdiepen.


Deze middag is een unieke samenwerking tussen historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh, de Grote of Martinikerk en Stichting Doesburgs Carillon.

Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar via www.martinikerk-doesburg.nl/programma. Kosten van consumptie (koffie/thee) inbegrepen.

Deze pagina delen met je vrienden ...