Dorpshuis en Hessenhuus gaan meer samenwerken

 

’t Hessenhuus en het Dorpshuis werken bij activiteiten regelmatig samen. Een voorbeeld daarvan is het samen organiseren van Zomer in Gelderland en het uitruilen van personeel bij bepaalde evenementen. Dit zijn vaak initiatieven van individuen binnen de organisaties en de samenwerking had tot voor kort geen structureel karakter.

Betere structurele samenwerking

Zowel ’t Hessenhuus als het Dorpshuis  willen de saamhorigheid in de beide dorpen bevorderen  en zijn van mening dat als ze nauwer met elkaar samenwerken de activiteiten in Voor-Drempt en Achter-Drempt beter bezocht worden. Daarmee wordt de onderlinge verbondenheid en de leefbaarheid vergroot. Door in personele bezetting samen te werken, kunnen activiteiten bovendien beter en goedkoper worden georganiseerd.  In de afgelopen weken zijn de besturen van beide organisaties daarom het gesprek met elkaar aangegaan om de samenwerking vanaf 1 januari 2017 een structureel karakter te geven. Dat betekent in de praktijk:

– dat de activiteitenkalenders op elkaar worden afgestemd en waar mogelijk samen worden gecommuniceerd.

– dat in principe de activiteiten worden georganiseerd door de verschillende gebruikers van beide gebouwen. Het bestuur coördineert en faciliteert de activiteiten. Het bestuur streeft ernaar dat in het organiserend comité van een activiteit beide bloedgroepen zijn vertegenwoordigd om meer aandacht en draagvlak voor de activiteit te realiseren.

– dat beide organisaties een beroep kunnen doen op elkaars personeel, op basis van uitvraag. Vanzelfsprekend wordt dit met de betaalde kracht of vrijwilliger overlegd.

– dat beide organisaties financieel onafhankelijk van elkaar blijven. Dit betekent dat de opbrengsten en kosten van de exploitatie (van activiteiten) naar de organisatie gaan waar de exploitatie (van de activiteit) plaatsvindt.

De samenwerking zorgt volgens bestuur op alle fronten voor een verbetering.

 

bron: website ’t Hessenhuus

Deze pagina delen met je vrienden ...