Archief: Zorg en Welzijn

project Dorpsraad Drempt Zorg en Welzijn

 

Dorpsraad Drempt speelt een rol in de versterking van de sociale samenhang en de leefbaarheid in onze kernen.

Op de ledenvergadering van januari 2015 zijn we in gesprek gegaan met de inwoners over de volgende onderwerpen inzake zorg en welzijn:

 • Goede oplossingen bedenken doe je niet zonder te weten welke problemen er in het dorp kunnen ontstaan. Wat gaat er op dit moment goed, wat kan er beter en wat kan de zorg nog beter maken als we in de samenleving elkaar helpen in zaken die de overheid niet meer vergoedt?
 • Vooral welke wetten en regelgeving verandert er voor ons als burgers van Drempt? Hoe kunnen we de negatieve effecten van de veranderingen verminderen?
 • Daarbij wordt aangemerkt dat het ongewenst is dat burgers door de versobering van de voorzieningen kunnen vereenzamen of in een sociaal isolement geraken. Woningen kunnen vervuild raken, ook kan er achterstallig onderhoud ontstaan in de leefomgeving, kunnen schulden worden opgebouwd etcetera.

Meedenken en meepraten over zorg en welzijn

Tijdens deze ledenvergadering is met betrekking tot zorg en welzijn naar voren gekomen dat het de moeite waard is om hierop in te zetten en te tonen waar een klein dorp groot in kan zijn, namelijk er voor elkaar zijn als men het niet meer helemaal zelf kan.

De dorpsraad heeft aangegeven hierin te willen meedenken en te helpen om iets op te zetten!

Ook zijn ideeën uitgewisseld: o.a. de hulptelefoon, telefoonbomen, vraag en aanbod verbinden via moderne sociale media, sociaal café en Repaircafé. Dus zaken die kunnen bijdragen aan een leefbaar Drempt.

Vervolgens was snel duidelijk dat organisaties en verenigingen al druk bezig waren het een en ander op te zetten en te organiseren. Er was al behoefte om ermee aan de slag te willen. Ook was al bekend dat er het een en ander dubbel werd georganiseerd. Bijvoorbeeld tweemaal een I-pad cursus op nog geen 2 kilometer van elkaar. Ook werd er gevraagd om geen Repair Café te beginnen, want dat werd in Hoog-Keppel al opgezet.

Wij hadden toen het idee dat wij de mensen wakker hadden geschud, alleen zouden we gaan verzanden in nieuwe activiteiten. Jammer dat er straks veel energie wordt verspild van vrijwilligers terwijl het dan niet echt van de grond komt!

Dus niet afwachten! Dit vraagt om actie!

Met de enkele plaatselijke verenigingen dit besproken en samen besloten dat we een netwerkbijeenkomst gaan organiseren en wel grensoverschrijdend (in het voormalige Hummelo en Keppel). Hiervoor zijn alle verenigingen en organisaties die iets op gebied van zorg en welzijn, leefbaarheid en sociale activiteiten in onze leefomgeving leveren of organiseren en natuurlijk het sociale team zuid van de gemeente Bronckhorst uitgenodigd.

Doel:

 • Informatie delen van verengingen en organisaties, welke activiteiten worden al georganiseerd?
 • Waar zouden burgers behoefte aan hebben en waar kan mogelijk worden samengewerkt of activiteiten worden samengevoegd? Dit om de draagkracht te vergroten van de organisatie/vereniging of om meer doelgroepen te bereiken.

Deze hele groep is ook gevraagd: welke verenigingen/organisaties hebben we onverhoopt buitengesloten of over het hoofd gezien en die we erbij hadden moeten betrekken?

De opkomst was boven alle verwachting. Hierbij was duidelijk dat we een rijk verenigingsleven hebben.

Het was heel duidelijk dat de leefbaarheid in onze eigen omgeving belangrijk is en moet blijven.

We hebben alle informatie gedeeld, wat al heel bijzonder was en dit bleek het grootste winstpunt te zijn, omdat veel verenigingen en organisaties dit niet eens van elkaar wisten.

Ook hebben we gepraat: welke doelgroepen en kwetsbare personen zijn er in onze regio.

We waren het er allemaal over eens dat eigenlijk iedere burger kwetsbaar is of kan worden en iedereen hoort wel bij een doelgroep! Dus gaat het over mensen met een zorgvraag!

Als de mensen zelf komen met een zorgvraag, dan zijn ze in beeld. Maar als dat niet gebeurd, wat dan?

Conclusie: Geef vrijwilligers goede voorlichting over de signalen die er kunnen zijn!

De dorpsraad is nu bezig te verbinden samen met de andere dorpsraden en Stichting Welzijn, kijken hoe we verder willen.

Zaken die dan aan de orde komen zijn o.a.:

 • Proberen te mixen en te matchen
 • Lokaal verbinden
 • Moet je direct een professional inzetten, of kun je bijv. iemand van de kerk of een vereniging waar deze persoon of familie in beeld is vragen of ze daar even een kopje koffie gaan drinken
 • Kijken of we samen ideeën kunnen waarmaken
 • Kunnen we de daadkracht vergroten?
 • We leven in een krimpgemeente, wat betekent dat voor ons?
 • Overheid stimuleren om snel internet te realiseren voor zorg en communicatie met bewoners in het buitengebied (zorg leveren d.m.v. moderne communicatieve middelen) om verdere leegloop van het buitengebied tegen te gaan.

Het doel van dit alles is: 

Klein beginnen! Burgerparticipatie omzetten in burgerinitiatieven!

Projectleiders

Irene Peters - lid Dorpsraad Drempt

Irene Peters

Han Norder - lid Dorpsraad Drempt

Han Norder

Misschien zijn deze projecten ook interessant voor je:

Deze pagina delen met je vrienden ...